Leasing nieruchomości

Leasingujemy nieruchomości zabudowane takie jak:

Budynki i lokale biurowe

Budynki i lokale handlowe lub usługowe

Hale magazynowe i produkcyjne

Centra logistyczne

Obiekty przemysłowe

Przedmiotem leasingu mogą być nieruchomości komercyjne o wartości minimum 2 mln PLN.

W zależności od posiadanego prawa do nieruchomości możliwe jest zastosowanie różnych form finansowania nieruchomości w leasingu (gruntu i naniesień) co przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj nieruchomości

Własność gruntu

Wieczyste użytkowanie

Zabudowania

Leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny i finansowy

Grunt

Leasing finansowy i dzierżawa

Dzierżawa

Leasing finansowy a operacyjny

Leasing finansowy najczęściej dotyczy całej nieruchomości wraz z gruntem.

Główne cechy umowy leasingu finansowego:

Leasing operacyjny stosuje się do zabudowań (naniesień). Przy leasingu operacyjnym raty wynagrodzenia stanowią koszt uzyskania przychodu dla Korzystającego (leasingobiorcy).

Grunt nie podlega amortyzacji, nie jest przedmiotem leasingu operacyjnego i z tego względu razem z leasingiem operacyjnym na zabudowania i urządzenia, strony zawierają umowę leasingu finansowego gruntu.

Główne cechy umowy leasingu operacyjnego:

Warunki leasingu:

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny nieruchomości jest możliwy zarówno przy zastosowaniu leasingu operacyjnego jak i finansowego i polega na tym, że Korzystający (leasingobiorca) najpierw dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości firmie leasingowej (Finansującemu), a następnie staje się użytkownikiem tej samej nieruchomości, opłacając raty leasingowe.

Taka forma jest bardzo opłacalna dla leasingobiorcy, bo dostaje on zastrzyk dużej gotówki, który może przeznaczyć na modernizacje lub inwestycje. Dodatkowo, mimo sprzedaży nadal jest posiadaczem nieruchomości.

Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający może:

Korzyści z leasingu nieruchomości w Millennium Leasing

Millennium Leasing gwarantuje:

Skontaktuj się i