ABC leasingu

Co to jest leasing?

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zakupu środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń, nieruchomości itd.) niezbędnych do działalności firmy. Umożliwia pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych na zasadzie odpłatnego użytkowania. Nie wymaga angażowania własnych środków. Przez cały okres trwania umowy leasingu wybrany przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej.

Raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu, co w efekcie powoduje, że leasingobiorca płaci mniejszy podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Leasing jest alternatywą dla kredytu, bardzo korzystną dla firm.

W leasing można wziąć praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. .

Na rynku polskim funkcjonują dwa rodzaje leasingu:

 1. Leasing operacyjny

Najczęściej wybierany przez przedsiębiorców jest właśnie leasing operacyjny.
W tym wypadku środek trwały zaliczany jest do składników majątku firmy leasingowej, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest pierwsza rata (opłata wstępna), miesięczne raty leasingowe oraz koszty eksploatacji środka trwałego (np. paliwo itp.).

VAT (23%) naliczany jest do każdej miesięcznej raty leasingowej.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego korzystający ma prawo:

 • kupić przedmiot leasingu za cenę ustaloną w umowie (za wartość resztową)
 • przedłużyć umowę zgodnie z przepisami
 • zlecić firmie leasingowej (Finansującemu) sprzedaż przedmiotu wskazanej osobie trzeciej za cenę rynkową (nadwyżka może być wtedy rozliczona przez Korzystającego np. jako opłata wstępna do nowej umowy leasingu)
 1. Leasing finansowy (kapitałowy)

W leasingu finansowym środek trwały zaliczany jest do składników majątku korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych
Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest część finansowa (odsetkowa) miesięcznych rat leasingowych, amortyzacja środka trwałego oraz koszty eksploatacji środka trwałego (np. paliwo itp.).

VAT (23%) naliczony od sumy wszystkich rat leasingowych płatny jest z góry przez korzystającego po podpisaniu umowy leasingu.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu finansowego korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności używanego przedmiotu.

Leasing zwrotny

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pożyczkę hipoteczną, aby pozyskać środki na realizowanie inwestycji. W takiej sytuacji warto jednak rozważyć jeszcze jedną opcję: leasing zwrotny.

Czym jest i dlaczego warto z niego skorzystać?

Jego celem jest przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa poprzez uwolnienie środków „zamrożonych” w składnikach majątku firmy. W efekcie korzystający jest jednocześnie użytkownikiem i dostawcą.

Istotą leasingu zwrotnego jest to, że możesz wziąć w leasing środek trwały, którego sam jesteś właścicielem. Środek trwały sprzedajesz firmie leasingowej jako zbywca. Jednocześnie zawierasz z firmą leasingową umowę leasingu, w ramach której nadal użytkujesz dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, ale jako korzystający.

Często jest więc tak, że przedmiot (np. specjalistyczna maszyna) nawet nie opuszcza budynku firmy.Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej korzystającego  poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

Leasing zwrotny może przyjąć formę:

 • leasingu operacyjnego – wówczas przedmiot umowy staje się aktywem leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • leasingu finansowego – wówczas majątek objęty umową wchodzi w skład aktywów leasingobiorcy i to on może wrzucić w koszty uzyskania przychodu amortyzację przedmiotu.

Najczęściej zadawane pytania:

Właścicielem przedmiotu leasingu w całym okresie trwania umowy jest finansujący. 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje:

 1. w przypadku leasingu operacyjnego - finansujący
 2. w przypadku leasingu finansowanego - korzystający

Kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są:

 1. w leasingu operacyjnym - wszystkie raty leasingowe (bez VAT)
 2. w  leasingu finansowym - część finansowa rat leasingowych (bez VAT) i amortyzacja przedmiotu

Standardowym zabezpieczeniem umowy jest weksel wystawiony przez korzystającego, jak również przedmiot leasingu, którego właścicielem jest Millennium Leasing. W przypadkach indywidualnych możliwe są inne zabezpieczenia.

Po zakończeniu umowy korzystającemu przysługuje prawo do:

a/ w przypadku leasingu finansowanego:

 1.  zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę

b/ w przypadku leasingu operacyjnego:

 1. przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą Millennium Leasing
 2. nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu

Przedmiot umowy leasingu obowiązkowo musi zostać ubezpieczony w pełnym zakresie przez cały czas trwania umowy leasingu. Koszt ubezpieczenia przedmiotu zawsze pokrywa korzystający (Klient).

 1. w przypadku pojazdów jest to AC, OC, NNW, KR, ASSISTANCE
 2. w przypadku innych przedmiotów jest to ubezpieczenie majątkowe

W indywidualnych przypadkach korzystający może (po uzgodnieniu z Millennium Leasing)  samodzielnie dokonać ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach i w towarzystwie ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Millennium Leasing.

Skontaktuj się i