Ubezpieczenia

Priorytetem Millennium Leasing jest zapewnienie bezpieczeństwa i wygody Naszym Klientom w ramach zawieranych umów leasingu.

W swojej ofercie posiadamy atrakcyjne warunki ubezpieczenia finansowanych przedmiotów. Od wielu lat współpracujemy z takimi partnerami jak  PZU, HESTIA, COMPENSA czy
ALLIANZ.

Ubezpieczamy:

 • pojazdy osobowe i ciężarowe do 2 ton (w tym homologowane)

 • pojazdy ciężarowe powyżej 2 ton, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy

 • pozostałe pojazdy

 • maszyny i urządzenia

Mając na uwadze Państwa potrzeby warunki oferowanego ubezpieczenia zostały rozszerzone o pakiety produktów dodatkowych takich jak:

 • Millennium CPI (Creditor Protection Insurance) – ubezpieczenie spłaty leasingu gwarantuje ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem, uniemożliwiających Klientowi regulowanie należności wynikających z umowy leasingu 

 • Ochrona Prawna „Millennium Advo Service” – opieka prawna dla Klienta w każdej sytuacji związanej ze szkodą komunikacyjną, problemach związanych z popełnionym wykroczeniem lub przestępstwem drogowym oraz w związku z użytkowaniem przedmiotu (np. roszczenia gwarancyjne) 

 • Millennium Leasing Assistance – pomoc na drodze w przypadku awarii i wypadku oraz udostępnienie samochodu zastępczego do 30 dni

 • Millennium GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie straty finansowej – które, chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży.

Dzięki ofercie ubezpieczeniowej Millennium Leasing otrzymujecie Państwo:

 • szeroki zakres ubezpieczanych przedmiotów,

 • atrakcyjną wysokość składek,

 • możliwość wyboru wariantu „Ubezpieczenia Wieloletniego”,

 • możliwość płatności składki w okresach miesięcznych lub rocznych,

 • możliwość płatności składki do Millennium Leasing z VAT lub bezpośrednio do agencji ubezpieczeniowej Nord Serwis bez podatku VAT,

 • brak konieczności pilnowania terminu przedłużenia polisy oraz związanych z tym formalności,

 • wysokie sumy ubezpieczenia gwarantowane warunkami umów generalnych zawartych z HESTIA, PZU S.A., COMPENSA i ALLIANZ S.A.

 • atrakcyjne warunki ubezpieczenia oferowane klientom ML po zakończeniu okresu umowy leasingu.  

Zapytaj o ofertę