Jak porównać oferty leasingu

Podczas analizy ofert należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wszystkie parametry porównywanych ofert były takie same, tzn.:
 

1/ stopa stała czy zmienna

2/ w jakiej walucie będą płatne raty leasingowe: PLN, EUR itp.

3/ czy jest opłata manipulacyjna lub prowizja

4/ wysokość opłaty wstępnej

5/ czy w opłacie wstępnej jest ujęte dodatkowe ubezpieczenie kierowcy, poza obowiązkowym pakietem

AC, OC, NW, KR

6/ ilość rat miesięcznych

7/ raty stałe, zmienne czy sezonowe

8/ wysokość wykupu (dotyczy tylko leasingu operacyjnego)

9/ czy suma opłat zawiera w sobie wykup (dotyczy tylko leasingu operacyjnego),

często firmy leasingowe nie doliczają wykupu do podanej w ofercie sumy rat, jest on ujęty w

osobnej pozycji.

Na życzenie Klienta sporządzimy analizę ofert leasingowych, oczywiście bezpłatnie!