Dofinansowania z UE

Naszym celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców w finansowaniu technologii przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii. Dlatego zachęcamy do inwestycji w energooszczędne maszyny i urządzenia, co pozwoli na obniżenie kosztów oraz korzystnie wpłynie na dalszy rozwój Państwa firmy.

Nowy Program Leasing Energia oferuje Państwu możliwość uzyskania do 5% premii od wartości netto finansowanego przedmiotu, na zakończenie okresu trwania umowy. Jesteśmy przekonani, że przygotowane warunki nowego programu zachęcą Państwa do zainwestowania w energooszczędne urządzenia i skorzystania z oferty finansowej Millennium Leasing, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu  efektywności prowadzonej przez Państwa działalności.

Co można sfinansować w Programie Leasing Eko Energia?

Program jest skierowany do Klientów planujących leasing wszystkich nowych maszyn i urządzeń.

Jakie są warunki przystąpienia?

Warunki przystąpienia są proste – oprócz standardowych dokumentów do akceptacji wniosku o zawarcie umowy leasingu, niezbędne jest wypełnienie formularza, w którym należy podać szacunkową wielkość oszczędności energii wynikającą z wdrożenia w firmie finansowanego urządzenia. Natomiast warunkiem wypłaty premii jest brak opóźnień w spłatach rat leasingowych (powyżej 30 dni) w całym okresie trwania umowy.

W jaki sposób zakwalifikować się do Programu Leasing Eko Energia?

Aby uzyskać więcej informacji na temat Programu Leasing Eko Energia, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 91 482 55 17 lub 666 01 02 48.

Zapytaj o ofertę