Korzyści z leasingu

Najważniejsze korzyści dla Firmy zawierającej umowę leasingu to:

 • Dostęp do nowoczesnych technologii i środków produkcji bez angażowania własnych środków finansowych
 • Uproszczona procedura w porównaniu np. do kredytu
 • Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodów i obniżają wysokość podatku dochodowego do US
 • Oferta dostosowana do potrzeb Klienta (raty zmienne, niska rata miesięczna, sezonowość)
 • Leasing nie pogarsza zdolności kredytowej firm ( pasywa nie ulegają pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oraz oceny wiarygodności finansowej )
 • Leasing to kompleksowa oferta : finansowanie i ubezpieczenie przedmiotu oraz zakup dodatkowego wyposażenia dla już leasingowanego sprzętu
 • Rozłożenie kosztu ubezpieczenia oraz podatku od środków transportu na miesięczne raty leasingowe
 • Użytkowanie przedmiotów bez konieczności ich zakupu po okresie leasingu
 • Możliwość dokonania cesji umowy leasingu na inną firmę
 • Zwrot dla Klienta nadwyżki ze sprzedaży przedmiotu wskazanej osobie trzeciej
 • Gwarancja nabycia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
 • Możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej do inwestycji finansowanych przez leasing

 

Zapytaj o ofertę