Tak naprawdę to co to jest leasing ?

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania planowanych inwestycji.
Nie wymaga angażowania własnych środków. Ty wybierasz co chcesz kupić, np. wózek widłowy a firma leasingowa dokonuje zakupu.
Podpisujesz umowę leasingu, płacisz miesięczne raty i wykorzystujesz przykładowy wózek w swojej firmie.

Raty wpisujesz w koszty uzyskania przychodu, co w efekcie powoduje to, że płacisz mniejszy podatek do Urzędu Skarbowego.
Leasing jest alternatywą dla kredytu, bardzo korzystną dla firm.
W leasing można wziąć praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną.

ABC leasingu

Nasza oferta skierowana jest do firm, które potrzebują szybkiego i taniego dostępu do sfinansowania swoich zakupów.

W leasing można wziąć praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Inaczej mówiąc wszystko to co jest niezbędne do funkcjonowania firmy.

Naszym celem jest dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, np. leasingując samochód możesz mieć bardzo niską ratę miesięczną w porównaniu do leasingu z małym wykupem lub do kredytu.

Klient podpisujący umowę leasingu z Millennium Leasing nie ponosi żadnych dodatkowych opłat manipulacyjnych ani prowizyjnych.

Nasza oferta dotyczy takich środków trwałych jak:

• samochody osobowe i dostawcze
• samochody ciężarowe
• ciągniki siodłowe i rolnicze
• naczepy i przyczepy
• autobusy
• tabor kolejowy i powietrzny
• maszyny budowlane i drogowe
• wózki widłowe
• obrabiarki do metalu: frezarki, tokarki, szlifierki
• linie produkcyjne i technologiczne
• urządzenia do badań geologicznych
• urządzenia diagnostyczne
• maszyny poligraficzne
• maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych
• maszyny do pakowania i sortowania
• maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego,
w tym piekarstwa i cukiernictwa
• maszyny do obróbki drewna
• inne maszyny i urządzenia
• sprzęt medyczny, w tym stomatologiczny
• sprzęt IT, oprogramowanie
• nieruchomości

Co to jest leasing?

Leasing to metoda finansowania inwestycji.
Ty wybierasz zbywcę i to co potrzebujesz do prowadzenia swojej Firmy.
Firma leasingowa kupuje wskazany środek trwały i oddaje go Tobie do użytku, a Ty w zamian płacisz miesięczne raty leasingowe.
Przez cały okres trwania umowy leasingu wybrany przez Ciebie przedmiot pozostaje własnością firmy leasingowej.

Przyjęte nazewnictwo wg Kodeksu Cywilnego obowiązujące od 9.12.2000r:

Finansujący – firma leasingowa czyli leasingodawca
Korzystający – Twoja firma czyli leasingobiorca
Zbywca – dostawca wybranego środka trwałego (przedmiotu leasingu)

Na rynku polskim funkcjonują dwa rodzaje leasingu:

1. Leasing operacyjny

Najczęściej wybierany przez przedsiębiorców jest właśnie leasing operacyjny.
W tym wypadku środek trwały zaliczany jest do składników majątku firmy leasingowej, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego jest pierwsza rata (opłata wstępna), miesięczne raty leasingowe oraz koszty eksploatacji środka trwałego (np. paliwo itp.).

VAT (23%) naliczany jest do każdej miesięcznej raty leasingowej.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego Korzystający ma prawo:

- kupić przedmiot leasingu za cenę ustaloną w umowie (wartość resztową)
– przedłużyć umowę zgodnie z przepisami
– zlecić firmie leasingowej (Finansującemu) sprzedaż przedmiotu wskazanej osobie trzeciej za cenę rynkową (nadwyżka może być wtedy rozliczona przez Korzystającego np. jako opłata wstępna do nowej umowy leasingu)

2. Leasing finansowy (kapitałowy)

W leasingu finansowym środek trwały zaliczany jest do składników majątku Korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych
Kosztem uzyskania przychodu dla Korzystającego jest część finansowa (odsetkowa) miesięcznych rat leasingowych, amortyzacja środka trwałego oraz koszty eksploatacji środka trwałego (np. paliwo itp.).

VAT (23%) naliczony od sumy wszystkich rat leasingowych płatny jest z góry przez Korzystającego po podpisaniu umowy leasingu.

Po zakończeniu podstawowego okresu umowy leasingu finansowego Korzystający ma zagwarantowane przeniesienie prawa własności używanego przedmiotu.

Leasing zwrotny 

Istotą leasingu zwrotnego jest to, że możesz wziąć w leasing środek trwały, którego sam jesteś właścicielem. Środek trwały sprzedajesz firmie leasingowej jako zbywca. Jednocześnie zawierasz z firmą leasingową umowę leasingu, w ramach której nadal użytkujesz dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, ale jako Korzystający.
Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej Korzystającego poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

Podstawowe akty prawne dotyczące leasingu

Zapisy dotyczące podatków i rachunkowości w umowach leasingu zawarte są w następujących aktach prawnych:

- Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
– Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
– Ustawie o podatku VAT od towarów i usług
– Ustawie o rachunkowości

Stała i zmienna stopa procentowa

Wszystkim Klientom proponujemy możliwość wyboru leasingu opartego na stałej lub zmiennej stopie procentowej.

Leasing ze stałą stopą gwarantuje niezmienną wysokość rat przez cały okres leasingu niezależnie od zmiany rynkowych stóp procentowych. Stałe raty dają podstawę to zaplanowania wydatków w firmie i możliwość przewidywania kosztów w przyszłości.

W umowie leasingu ze zmienną stopą raty leasingowe są indeksowane co miesiąc, zgodnie ze zmianami rynkowych stóp procentowych.

Leasing operacyjny NISKA RATA

Założeniem oferty jest maksymalne zwiększenie wykupu (wartości resztowej) i dzięki temu uzyskanie niskich rat miesięcznych.

Oferta dotyczy:

• samochodów osobowych i dostawczych
• samochodów ciężarowych
• ciągników siodłowych i naczep
• autobusów
• wybranych maszyn i urządzeń

Główne zalety tej oferty:

• niskie raty miesięczne mają wpływ na płynność finansową firmy
• użytkowanie przedmiotu bez konieczności zakupu po zakończeniu umowy leasingu
• zlecenie Finansującemu sprzedaży przedmiotu wskazanej osobie trzeciej za cenę rynkową i rozliczenie przez Klienta nadwyżki, np. jako opłata wstępna do nowej umowy leasingu, lub
• przedłużenie umowy, lub
• wykup przedmiotu za wartość resztową

Jak zawrzeć umowę leasingu ?

1. Umów się z naszym doradcą ds. leasingu

zadzwoń: 91 482 55 17, kom. 666 01 02 482,
albo Zapytaj o leasing.

2. Przygotuj dokumenty rejestrowe Twojej Firmy, jeżeli nie jesteś jeszcze naszym Klientem:

- KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
– umowę spółki
– zaświadczenie o nadaniu numerów : NIP i REGON
– kopie dowodów tożsamości osób reprezentujących Firmę

3. Wybierz dostawcę i podaj nam cenę środka trwałego, który chcesz kupić

 

4. Przygotujemy dla Ciebie ofertę leasingu dostosowaną do potrzeb Twojej Firmy

 

5. Po akceptacji wniosku o leasing, złożonego wraz z dokumentami Twojej Firmy i wybranego
środka trwałego, następuje podpisanie umowy leasingu

 

6. Kolejna czynność to wpłata przelewem pierwszej raty ( tzw. opłaty wstępnej ) na Twoje subkonto
w Millennium Leasing

 

7. Następnie Millennium Leasing składa zamówienie u dostawcy, który wystawia na Millennium
Leasing fakturę na wybrany sprzęt

 

8. Millennium Leasing i dostawca w uzgodnieniu z Tobą jako Korzystającym podpisują umowę
sprzedaży określającą m.in. cenę , datę i miejsce dostawy, warunki gwarancji itp.

 

9. Millennium Leasing dokonuje płatności do dostawcy, a jeżeli jest to środek transportu, to rejestruje
go w Wydziale Komunikacji i ubezpiecza *

 

10. Odbierasz zamówiony środek trwały ( tzw. przedmiot leasingu) podpisując jednocześnie protokół
odbioru

 

* W przypadku leasingu maszyn i urządzeń dostawca otrzymuje płatność w dwóch ratach, zgodnie z
podpisaną „Umową sprzedaży” :

– 80% ceny brutto przed odbiorem sprzętu

– pozostałe 20% ceny brutto po podpisaniu protokółu odbioru przez Korzystającego

Możliwości zakończenia umowy leasingu po spłacie ostatniej raty

– Wykup przedmiotu leasingu za wartość resztową określoną w umowie

– Przedłużenie umowy o kolejne 12 m-cy

– Wskazanie osoby trzeciej, która nabędzie od Millennium Leasing przedmiot leasingu za cenę rynkową ( nadpłata między wykupem określonym w umowie leasingu a ceną zakupu przez wskazaną osobę trzecią jest dla Korzystającego)

Zapytaj o ofertę